BETINGELSER

 

Alt salg skjer til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen, og kun mot kontant betaling med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling beregnes 8,75% morarente. Vinhuset benytter factoring. 

Salg av alkohol over 2,5 vol.% kan bare skje til de som har fast skjenkebevilling. I de tilfeller bevillingshaver får utvidet bevilling for en bestemt anledning, til å selge f.eks. brennevin, kan dette handles dersom kopi av bevillingen fremlegges.  

 

PRISER

Alle priser er inklusive særavgifter og kasserabatt med kr. 5,00 pr. fl, men eksklusiv merverdiavgift, fakturagebyr på kr. 30,- og eventuell pant. Merverdiavgift beregnes av vareprisen inkl. særavgifter, men ikke av pant.
 

BESTILLING

Bruk gjerne vår netthandel www.vinhuset.no  brukernavn og passord er tildelt ved registrering av kontoen.  

Lagerførte varer kan leveres raskt og i hovedsak første leveringsdag etter bestilling. I netthandelen vises det om varen er lagervare eller bestillingsvare. Vi bestiller varer fra alle de store leverandørene flere ganger i uken. Bestillingsvarer leveres normalt innen 5-7 virkedager etter bestilling.  

Bestillingsfrister og leveringstider informere vi om for hvert enkelt område/ distrikt. 

Har du spørsmål eller det er noe mer vi kan hjelpe deg med, ta gjerne kontakt på epost ordre@vinhuset.no eller telefon 55 30 20 00/ 23 33 57 00. 

Kundeservice er tilgjengelig alle virkedager mellom 08:00 til 16:00. 

Ved hasteordre må vi kontaktes på telefon. 

Det tas forbehold om årgangsendringer og utsolgtsituasjoner fra leverandør. 

 

PANT OG RETUR

Pant på stålfat faktureres ved levering og krediteres ved retur til Vinhuset. 

Pant på boks, pet, keykeg o.l. faktureres ved levering av Vinhuset og returneres i egne avtaler til Infinitum. 

  1. Kunden melder seg inn hos Infinitum.no 

  1. Kunden bestill plastsekker på infinitum.no. 

  1. Tomgodset fylles i plastsekkene 

  1. Kunden bestiller henting på infinitum.no 

  1. Plastsekkene hentes inne 5 virkedager av Infinitum 

  1. Plastsekkene skannes på sporingsetiketten 

  1. Panten tilbakebetales to ganger i mnd fra Infinitum til kunden. 

https://www.youtube.com/watch?v=I7SiCo7HTJk 

 

RETUR AV PANTEFAT

Retur av pantefat med ekstern transport belastes med kr 1.500.- pr. pall.

 

 

FRAKT

Minimums kvantum for fri levering er 5 kolli i Oslo og Bergen. For øvrige deler av landet er det fri levering over 10 kolli. (Se under for definisjon av kolli) 

Merk at det er det vi leverer som er grunnlaget for fraktberegning, ikke hva som er bestilt.   

Gjeldende fraktsatser: 

• 1-5 kolli Oslo/Bergen kr. 360,- 

• 1-10 kolli Sør/Midt-Norge (Postnr. 0-7999) kr. 720,- 

• 1-10 kolli Nord-Norge (Postnr. 8000-9999) kr. 1.240, - 

• Oppstarts gebyr ekstern transport 750,- (sonefrakt) 

• Svalbard (under 36 kolli) kr. faktisk kost 

  

Tillegg: 

• Hasteordre gebyr kr. 450,- 

• Bomtur egendistribuerte varer kr. 360,- 

• Bomtur ekstern transport kr. faktisk kost 

 
Definisjon av kolli: 
• 1 kolli = 12 stk 1/1 flasker vin/brennevin 
• 1 kolli = 24 stk 1/2 flasker vin/brennevin 
• 1 kolli = 1 fat øl, sider e.l. 
• 1 kolli = 1 CRT. alle varer som selges kun i hel kartong: øl, sider, alkopop, brus etc. 

 

RETUR RUTINER

Det er viktig for oss at du som kunde blir vel i varetatt også etter at handelen er gjennomført. Vi har forsøkt å gjøre retur rutinene så enkle som mulig. 

Det skal alltid fylles ut et returskjema, som kan fås ved henvendelse til kundesenteret eller lastes ned her: Excel eller PDF 

Fyll ut skjema og send dette til: ordre@vinhuset.no. Returforespørsel blir behandlet fortløpende og senest innen 3 virkedager. 

Det er viktig med utfyllende informasjon som forespurt på skjema, så vi kan behandle søknaden mest mulig korrekt og effektivt. 

Ved godkjent retur skal skjema legges med returvarene og vil bli kreditert etter mottak og kontroll hos Vinhuset AS. 

 

RETURBETINGELSER

• All retur skal godkjennes før det evt. returneres  
 
• Synlig skade, feilplukk, manko, og/eller overtallig må avmerkes på fraktedokument ved varemottak med signatur fra sjåfør.  
 
• Reklamasjon som ikke ble oppdaget ved varemottak må meldes inn utløpet av første påfølgende virkedag.  
 
• Kvalitetsavvik på vin må meldes innen 6 mnd etter varen er kjøpt. Unntak er lagringsvin, som vil bli vurdert ved henvendelse.  
 
• Retur av varer som er feilbestilt av kjøper må være kurant for videresalg, varer vi ikke kan tilbakeføre til lageret tas ikke i retur.  
 
• For retur av varer feilbestilt av kunde, regnes kr 15,- pr fl i gebyr.  
 
• For retur av varer feilbestilt av kunde, som kun selges i kasser (24 fl.)/fat, regnes kr 100,- pr kasse/fat i gebyr.  
 
• Returvarene må sendes Vinhuset innen 14 dg fra godkjent dato, hvis ikke blir reklamasjonen avvist.  
 

BEGRENSNINGER/ANMERKNINGER

Kjøp av øl, vin eller br.vin forutsetter at kunden har fast skjenkebevilling og tilstrekkelig bevilling for de varer som kjøpes. (Ambulerende bevilling godtas ikke). Kunder med bevilling for gruppe 1 og 2 kan i enkelte tilfeller (ved utvidet bevilling til gruppe 3) få kjøpt varer i gruppe 3, mot å fremlegge kopi av utvidet bevilling.

Vi tar forbehold om at varen som leveres kan ha en annen årgang/etikett enn oppgitt.